Nájdete nás na:
Černysevského 10 , Bratislava

Chcete analýzu zdarma?

Kontaktujte nás

Contact Us
Sending

Kontaktná osoba:

 
JUDr. Ing. Simona Szászová, PhD.
entercompany.info@gmail.com
+421 903 191 219

Fakturačné údaje:

 

EnterCompany s.r.o.
Vavilovova 5, 851 01 Bratislava
IČO (Id. No.): 47 199 211
IBAN SK69 1100 0000 0029 4402 8608
IČ DPH (VAT Id. No.): SK2023794718
SWIFT code TATRSKBX

Sme certifikovaní Google Adwords partners