NEWSLETTER A EMAIL MARKETING

„Newsletter patrí k najpoužívanejším nástrojom online marketingu. Zákazník o vás vie, už má s Vami skúsenosť a ak mu prinášate pravidelné a hodnotné informácie, stáva sa z neho opakovane platiaci zákazník. Newslettre upevňujú vzťahy so zákazníkmi.“

Čo to je?

Newsletter patrí k najpoužívateľnejším nástrojom v online marketingu. Zákazník o Vás už vie, má s Vami skúsenosť. Ak mu pravidelne prinášate hodnotné informácie, stáva sa z neho opakovane platiaci zákazník. Newslettre upevňujú vzťahy so zákazníkmi.

Čo Vám to prinesie?

Vytvoríme Vám pravidelný a efektívny newsletter. V závislosti od segmentácie dostupnej databázy kontaktov vytvárame newslettre s vysokou mierou otvorenia (open rate) a kliknutia na článok (click rate) alebo ponuku. Pravidelný emailing funguje ako efektívny nástroj na zvyšovanie lojality Vašich zákazníkov.

Newsletter a email marketing

Ako pracujeme?

Tvorba newslettra je u každého klienta iná. S niekým máme dohodnuté, že texty k nemu nám dodá, iný od nás chce kompletný servis.

Servis zahŕňa:
1. príprava konceptu celého newslettra (spoločne s klientom)
2. voľba vhodnej šablóny a dizajnu (spoločne s klientom)
3. príprava pútavého textu
4. tvorba alebo výber grafiky, ktorá text logicky dopĺňa
5. určenie ústrednej témy newslettra
6. návrh vhodného predmetu / predmetov
7. proces schvaľovania s klientom
8. odoslanie newslettra na vybrané databázy kontaktov
9. report – analýza výsledkov

Prečo práve my?

Newslettre vieme vyskladať tak, aby zaujali príjemcu. Prispôsobíme mu nielen témy, ale tiež jazyk a vizuál. Výsledky sú tak omnoho lepšie. Príjemcovi newslettra prinášame pridanú hodnotu – neproduktovú informáciu, ktorá je zaujímavá, pobaví alebo poradí. To je to, čo ľudia hľadajú.

Chcem analýzu zadarmo

Chcem analýzu zdarma
Sending