Správa sociálnych sietí

Viete, kto je Vaša cieľovka a kde ju máte hľadať? Máte malú interakciu na Vaše príspevky? Príčin môže byť niekoľko. Nechajte si zanalyzovať, ktoré siete sú pre Vás vhodné a čo by ste na nich mali komunikovať.

Správa sociálnych sietí

Čo to je?

Mnoho ľudí si sociálne siete predstaví pod jedinou, tou najväčšou – Facebook. Na ten sa pri našej práci primárne zameriavame aj my. Klientom zvyčajne spravujeme Facebook alebo Instagram. Existuje však oveľa viac sociálnych sietí, na ktorých sa ľudia združujú najmä za účelom zábavy.

Čo vám to prinesie?

Keď zveríte stránku na sociálnej sieti do našich rúk, prinesie Vám to zvýšenie povedomia o Vašej značke a relevantných návštevníkov Vašej webovej stránky. Neproduktovými príspevkami Vám vybudujeme vzťah s Vašimi zákazníkmi. Budeme sa im pripomínať a prinášať obsah, ktorý ich bude baviť. Starajte sa o Vašich zákazníkov, tak ako sa my staráme o Vás. Lebo len spokojný zákazník znamená dobrý zákazník.

Správa sociálnych sietí

Ako pracujeme?

Na sociálne siete sa ľudia chodia najmä zabávať. Preto je veľmi dôležité obsah (teda texty aj obraz) prispôsobiť tomuto účelu. Nemenej dôležitou je aj cieľová skupina, na ktorú budeme kampane cieliť. Každá je unikátna, jedinečná a častokrát je pre nás aj novou výzvou. Správa sociálnych sietí sa skladá z viacerých krokov:

  1. príprava konceptu celej kampane (spoločne s klientom)
  2. stratégia kampane
  3. analýza cieľovej skupiny
  4. analýza konkurencie
  5. príprava pútavého textu
  6. tvorba grafiky, ktorá text logicky dopĺňa
  7. vytvorenie plánu statusov a reklám
  8. proces schvaľovania s klientom
  9. naplánovanie statusov na klientovu Facebook stránku (alebo inú sociálnu sieť) nastavenie rozpočtu na kampane
  10. report – analýza výsledkov na konci každého mesiaca pre klienta

Prečo práve my?

Pri našej práci sa orientujeme najmä na malé a stredné podniky, čím sme unikátni. Klientov sa snažíme pochopiť a usmerniť ich vo svete sociálnych sietí. Proces našej práce im vysvetlíme krok po kroku. Každý je pre nás jedinečný a každý je akousi novou skúsenosťou. Pracujeme s láskou k marketingu.

Chcem analýzu zadarmo

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.